Kavitace

Remarkable results are attained even after the initial cavitation procedure, typically resulting in a circumference reduction of 2-3 cm.

Kavitace je metoda neinvazivní bezbolestnou liposukci ultrazvukem pomocí přístroje VACaVITE™ Prestige slovinské firmy ISKRA MEDICAL, který používá spojení vakua a nízkofrekvenčního ultrazvuku.

Ultrazvukové vlny odbourávají přebytečnou tukovou tkáň přesně tam, kde je to potřeba. Odbouraný tuk je pak přirozeně odveden lymfatickými a močovými cestami ven z těla. Tím pádem je důležité mít lymfatický systém co nejaktivnější, aktivujeme ho přístrojovou lymfatickou masáží, kterou doporučujeme hned po kavitaci a pitným režimem. Efekt je trvalý a tuk se již zpátky do tkáně nevrací.

Již při první proceduře kavitace se dosahuje skvělých výsledků, obvykle úbytku 2-3 cm na obvodu. Podle klinických studií je kavitace bezpečná a účinný způsob odbourávání tuků. Po několika ošetření se dosahují podobné výsledky, jako při klasické liposukci. Po jednom ošetření uvidí výsledek, ale samozřejmě se doporučuje více ošetření. Další ošetření je možné nejdříve za 2 týdny. Někde uvádí týden, někde 10 dnů, ale jde o to, že to by tam ještě stále mohl být uvolněný tuk, který čeká na to, aby mohl jít z těla ven, takže pokud bychom odbourali další, nemá volnou cestu ven a efekt by nebyl takový, jaký může být.

1 ošetření (45 min): 1090 CZK
1 ošetření (25 min): 890 CZK

Introducing Cavitation, the painless ultrasound liposuction method that offers a fast, non-invasive solution for breaking down stubborn fat deposits. For optimal results, we recommend complementing this treatment with device lymphatic drainage.

Our Cavitation technique utilizes the advanced VACaVITE™ Prestige device from ISKRA MEDICAL, a Slovenian company renowned for its innovative approach. By combining vacuum technology with low-frequency ultrasound, this non-invasive procedure precisely targets and breaks down excess fat tissue.

The broken-down fat is naturally eliminated from the body through the lymphatic and urinary systems. To ensure the smooth removal of fat, we highly emphasize the activation of the lymphatic system. Our instrumented lymphatic massage, performed immediately after cavitation, helps optimize the lymphatic flow. Additionally, maintaining a healthy drinking regimen is crucial. The results of cavitation are long-lasting, as the fat does not return to the treated tissue.

Remarkable results can be seen even after the first cavitation session, typically resulting in a loss of 2-3 cm in circumference. Clinical studies have proven cavitation to be a safe and effective method for fat reduction, comparable to traditional liposuction after a series of treatments.

While you will notice visible improvements after a single session, it is recommended to undergo multiple treatments to maximize the benefits. However, it is important to wait a minimum of 2 weeks before scheduling subsequent sessions. This allows time for any remaining fat to be eliminated from the body, ensuring optimal results.

1 session (45 min): 1090 CZK
1 session (25 min): 890 CZK

15% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.