Gua Sha

A traditional Chinese medicine massage technique

Gua sha je druh masáže vycházející z tradiční čínské medicíny. U této techniky se používají specificky tvarované destičky z různých druhů materiálů, nejčastěji z nerostů. Při jemných tazích může být tato destička použita i na obličej, kde pomáhá především k prokrvení a pročistění pleti a redukci vrásek a otoků. Nejlepších účinků dosahuje, pokud je masáž prováděna v leže na zádech, kdy dochází k ideálnímu působení gravitace .Pro zvýšení účinku se hodí gua shu kombinovat s jinými omlazujícími metodami, které mají za cíl totéž.

Gua sha masáž obličeje se doporučuje realizovat 1-2x týdně po dobu jednoho měsíce a v následné udržovací fázi 1x měsíčně.

Kontraindikace:

  • záněty
  • akné vyššího stupně
  • rány ve fázi hojení
  • horečka
  • jiné infekční onemocnění

30 min (obličej, krk): 790 CZK

Gua sha is a traditional Chinese medicine massage technique that utilizes uniquely shaped plates made from various materials, often minerals. With gentle strokes, these plates are applied to the face, primarily to enhance blood circulation, purify the skin, and reduce wrinkles and swelling. Optimal results are achieved when the massage is performed while lying on the back, allowing the beneficial effects of gravity to take effect. For enhanced benefits, combining gua sha with other rejuvenating methods that share the same goals is recommended.

To experience the full benefits, it is recommended to incorporate gua sha facial massage into your routine 1-2 times per week for a month. Subsequently, in the maintenance phase, once a month is sufficient.

Please note that there are certain contraindications for gua sha massage, including inflammation, severe acne, wounds in the healing phase, fever, and other infectious diseases. It is important to consider these factors before proceeding with the treatment.

30 minutes (face and neck): 790 CZK

20% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.