Liftmassage

LPG obličeje a dekoltu – Liftmassage™

Vlivy na kvalitu pleti

Základními faktory pro zdravě vypadající pleť je vyvážená výživa, pravidelná hydratace, používání ochranných faktorů před UV zářením. Všechny tyto faktory přispívají, aby pleť vypadala zdravě. Navzdory těmto opatřením je stárnutí pleti nevyhnutelné. Každý den je Vaše pleť vystavena nepříznivým vlivům okolního prostředí. Slunce, mráz, znečištěné ovzduší. A také vlivům vnitřním. Stres, kouření, nesprávný stravovací a pitný režim, hmotnostní výkyvy, spánkový deficit.

Stárnutí pleti

Po 30. roce se začínají objevovat první vrásky. Zpomaluje se tvorba kolagenu a elastinu uvnitř pokožky, která pak ztrácí svou pružnost, hydrataci, tonus. Tonus pozbývají i mimické svaly ve tváři, vadnou. Tím je zpomalena cirkulace lymfy, která stagnuje a tvoří kruhy až váčky po očima, či prosákne obličej celý. Lymfa tak dostatečně neodvádí toxické zplodiny metabolismu buněk hromadí se v podkoží. Tvář a pleť stárnou rychleji.

Liftmassage metoda Endermologie od francouzské společnosti LPG Systems

Vyzkoušejte novou revoluční metodu, která dokáže bez pomocí skalpelu výrazně omladit obličej.
Liftmassage od francouzské společností LPG Systems je speciálně vyvinutá technologie k tomu, aby zabránila a zpomalila proces stárnutí pleti v oblasti tváře, krku a dekoltu. Navrací pleti pevnost, odstraňuje dvojitý podbradek a zanechává Vaši pleť dlouhodobě zářivou a jasnou. Toto jedinečné pleťové cvičení stimuluje kolagenová a elastinová vlákna v pojivové tkáni, přirozeně obnovuje pevnost a zanechává Vaši pleť hladkou a bez vrásek.
Příjemná a relaxační Liftmassage je mimořádně účinná. Podporuje tvorbu kolagenu a dodává 100% přirozený vzhled pleti. Obnovuje tkáně v buněčné úrovni, optimalizuje produkci elastinu a kolagenu pro vyplnění linií a zjemnění vrásek.

Žádné kosmetické přípravky ani elektrické metody, ale Cosmecanique® – Liftmassage otřásl postavením  všech doposud známých technik, které jsou ke dnešnímu dni využívány v salónech krásy. Zaměřuje se na ty části pleti, na kterých smí být využito mechanického působení. Výsledky mluví za vše již po prvním ošetření. Po dalších ošetřeních dochází k maximálnímu efektu face-liftingu a přirozenému odstranění všech nedostatků. Již za tak krátkou dobu jako jsou 4 sezení, můžete očekávat liftingový efekt.

Zpočátku se doporučuje docházet na ošetření 2x – 3x týdně, pro trvalý výsledek doporučujeme alespoň 10 ošetření.

1 ošetření (30 min): 890 CZK

LPG Liftmassage™ očního okolí

Příjemná a relaxační Liftmassage je mimořádně účinná. Podporuje tvorbu kolagenu a dodává 100% přirozený vzhled pleti. Obnovuje tkáně v buněčné úrovni, optimalizuje produkci elastinu a kolagenu pro vyplnění linií a zjemnění vrásek. Zároveň je dokonalou péčí na oční okolí a to na váčky pod očima a pro unavené, oteklé oči.

1 ošetření (20 min): 740 CZK
+ idealni kombinace Malualní Lift masáže (oblice, krk, dekolt)

LPG Face and Décolletage – Liftmassage™

Enhancing Skin Quality

Achieving healthy-looking skin relies on a balanced diet, proper hydration, and protection against UV radiation. While these factors contribute to overall skin health, the inevitable process of skin aging persists. Daily exposure to environmental factors such as sun, cold weather, and polluted air, coupled with internal influences like stress, smoking, improper diet and hydration, weight fluctuations, and lack of sleep, all contribute to skin aging.

Skin Aging

Around the age of 30, the first signs of wrinkles emerge as the production of collagen and elastin within the skin slows down. As a result, the skin loses its elasticity, hydration, and tone. Facial muscles also lose their firmness, leading to a decrease in lymph circulation. This stagnation of lymph can manifest as dark circles or bags under the eyes or cause facial swelling. Insufficient lymph drainage hinders the effective removal of cellular waste products, leading to their accumulation in the subcutaneous tissue and accelerating facial and skin aging.

Liftmassage Endermologie Method by LPG Systems

Experience a groundbreaking non-surgical facial rejuvenation method that can transform your appearance without a scalpel. Liftmassage by LPG Systems, a renowned French company, introduces a specially developed technology to prevent and slow down the aging process of the face, neck, and décolletage. This innovative treatment restores skin firmness, eliminates double chin, and leaves your skin radiant and luminous for a prolonged period. By stimulating collagen and elastin fibers in the connective tissue, LiftmassageTM naturally revitalizes the skin, smoothing wrinkles and restoring its firmness.

This pleasant and relaxing treatment yields remarkable results, supporting collagen formation and providing a 100% natural look. It works at a cellular level, optimizing the production of elastin and collagen to fill lines and soften wrinkles. Liftmassage does not rely on cosmetic products or electrical methods but utilizes Cosmecanique® techniques, which have surpassed conventional beauty salon practices. The efficacy of the treatment becomes evident after the first session, and with subsequent treatments, you can expect maximum face-lifting results and the eradication of imperfections. Noticeable lifting effects can be achieved in as few as four sessions.

For optimal outcomes, it is initially recommended to undergo treatment 2-3 times per week. To maintain permanent results, a minimum of 10 treatments is advised.

1 session (30 min): 890 CZK

LPG Liftmassage™ for the Eye Area:

The pleasant and relaxing Liftmassage is exceptionally effective, supporting collagen production and imparting a natural appearance to the skin. This treatment revitalizes tissues at a cellular level, optimizing the generation of elastin and collagen to fill lines and soften wrinkles. Moreover, it offers ideal care for the delicate eye area, addressing concerns such as under-eye bags and tired, puffy eyes.

1 session (20 min): 740 CZK
+ perfectly complemented by Manual Lift Massage (cheek, neck, décolletage)