Archives

GUAM Seaweed Body Wrap

Bahenní zábal GUAM Italské značky z výtažek z mořských řas omezuje nedokonalosti kůže způsobené celulitidou a redukuje podkožní tukové buňky již od prvního použití. Vzhledem k vysoké antioxidační síle účinně bojuje proti volným radikálům a zlepšuje pevnost pleti.

30 Min: 790,- CZK

Explore the wonders of GUAM Mud Wrap from the renowned Italian brand, featuring seaweed extract to combat cellulite-induced skin imperfections and reduce subcutaneous fat cells. Experience visible results from the first use, thanks to its potent antioxidant properties that effectively fight free radicals and enhance skin firmness. Elevate your skincare routine with GUAM Mud Wrap for a smoother, firmer complexion and a revitalized appearance. 30 Min: 790,- CZK

Peat Wrap

Rašelinový zábal je zdrojem příjemného tepla. Pomůže při bolestech zad, kloubů, artróze, revmatu a svalovém napětí. Dokáže výborně uvolnit napjaté svalstvo a zlepšit prokrvení. 

Rašelinový zábal je jedna z forem termoterapie, kde se využívá přírodního léčivého zdroje – rašeliny, jejich vlastností a tepla působící přímo na tělo.

20 Min: 790,- CZK

Rašelinový zábal je zdrojem příjemného tepla. Pomůže při bolestech zad, kloubů, artróze, revmatu a svalovém napětí. Dokáže výborně uvolnit napjaté svalstvo a zlepšit prokrvení. 

Rašelinový zábal je jedna z forem termoterapie, kde se využívá přírodního léčivého zdroje – rašeliny, jejich vlastností a tepla působící přímo na tělo.

20 Min: 790,- CZK

Termosauna

Moderní  infračervená termosauna je oblek, který díky použitému infračervenému teplu účinně pomáhá zbavit se zbytečných kilogramů, vytvarovat postavu a posílit imunitu. Preventivně působí na celulitidu, zrychluje lymfatický systém a látkovou výměnu a zlepšuje krevní oběh.
  

Termosauna – je profesionální přístroj, který díky použitému infračervenému teplu účinně pomáhá zbavovat nadbytečných kilogramů a vymodelovat štíhlou postavu, navíc odstraní toxické látky, což je nutný předpoklad pro boj s celulitidou a nadváhou.

Unikátní metoda modelace postavy a hubnutí. Tato metoda je vhodná i pro ty, kteří zadržují přebytečnou vodu v těle.

30 Min: 890,- CZK

Experience the transformative power of a contemporary infrared thermosauna, a cutting-edge suit harnessing the benefits of infrared heat. This innovative technology not only aids in shedding unwanted weight but also sculpts the body and fortifies the immune system. Unlocking its preventive prowess against cellulite, it accelerates the lymphatic system, boosts metabolism, and enhances blood circulation.

Step into the realm of Thermosauna, a professional device designed for optimal results. Utilizing infrared heat, it efficiently sheds excess pounds, molds a slender silhouette, and eliminates toxins—an essential element in combating cellulite and achieving weight loss.

Embark on a unique body modeling and weight loss journey with this groundbreaking method. Perfect for those grappling with water retention, it offers a holistic approach to achieving your desired physique. Elevate your well-being with the unparalleled benefits of infrared thermosauna technology.

30 Min: 890,- CZK

Cavitation

Kavitace je metoda neinvazivní bezbolestnou liposukci ultrazvukem pomocí přístroje VACaVITE™ Prestige slovinské firmy ISKRA MEDICAL, který používá spojení vakua a nízkofrekvenčního ultrazvuku.

Ultrazvukové vlny odbourávají přebytečnou tukovou tkáň přesně tam, kde je to potřeba. Odbouraný tuk je pak přirozeně odveden lymfatickými a močovými cestami ven z těla. Tím pádem je důležité mít lymfatický systém co nejaktivnější, aktivujeme ho přístrojovou lymfatickou masáží, kterou doporučujeme hned po kavitaci a pitným režimem. Efekt je trvalý a tuk se již zpátky do tkáně nevrací.

Již při první proceduře kavitace se dosahuje skvělých výsledků, obvykle úbytku 2-3 cm na obvodu. Podle klinických studií je kavitace bezpečná a účinný způsob odbourávání tuků. Po několika ošetření se dosahují podobné výsledky, jako při klasické liposukci. Po jednom ošetření uvidí výsledek, ale samozřejmě se doporučuje více ošetření. Další ošetření je možné nejdříve za 2 týdny. Někde uvádí týden, někde 10 dnů, ale jde o to, že to by tam ještě stále mohl být uvolněný tuk, který čeká na to, aby mohl jít z těla ven, takže pokud bychom odbourali další, nemá volnou cestu ven a efekt by nebyl takový, jaký může být.

1 ošetření (45 min): 1090 CZK
1 ošetření (25 min): 890 CZK

Introducing Cavitation, the painless ultrasound liposuction method that offers a fast, non-invasive solution for breaking down stubborn fat deposits. For optimal results, we recommend complementing this treatment with device lymphatic drainage.

Our Cavitation technique utilizes the advanced VACaVITE™ Prestige device from ISKRA MEDICAL, a Slovenian company renowned for its innovative approach. By combining vacuum technology with low-frequency ultrasound, this non-invasive procedure precisely targets and breaks down excess fat tissue.

The broken-down fat is naturally eliminated from the body through the lymphatic and urinary systems. To ensure the smooth removal of fat, we highly emphasize the activation of the lymphatic system. Our instrumented lymphatic massage, performed immediately after cavitation, helps optimize the lymphatic flow. Additionally, maintaining a healthy drinking regimen is crucial. The results of cavitation are long-lasting, as the fat does not return to the treated tissue.

Remarkable results can be seen even after the first cavitation session, typically resulting in a loss of 2-3 cm in circumference. Clinical studies have proven cavitation to be a safe and effective method for fat reduction, comparable to traditional liposuction after a series of treatments.

While you will notice visible improvements after a single session, it is recommended to undergo multiple treatments to maximize the benefits. However, it is important to wait a minimum of 2 weeks before scheduling subsequent sessions. This allows time for any remaining fat to be eliminated from the body, ensuring optimal results.

1 session (45 min): 1090 CZK
1 session (25 min): 890 CZK

15% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.

Tripolární radiofrekvence

Radiofrekvence funguje na principu toho, že se zahřívá pokožka, kde je 41-43 stupňů, tím pádem v podkoží až 70 stupňů. Takovým vysokým teplem, začne docházet k lipolýze, smrští se kolagenová vlákna a začne se produkovat velké množství nového kolagenu.

Modelace těla a redukce celulitidy – RF technologie TriPollar selektivně zvyšuje teplotu tukových buněk zároveň v hlubokých i povrchových tukových vrstvách. Tím se urychluje metabolismus a uvolňování tekutého tuku z tukových buněk, který odvádí škodlivé látky z kůže. Dochází k pročištění a regeneraci i hlubokých podkožnívh vrstev. Tento proces je aktivní 5-7 dnů, takže opakovat proceduru se doporučuje 1x týdně. Celá kúra obsahuje 3 – 8 ošetření.

Radiofrekvence – ošetření těla

1 ošetření (45 min): 1090 CZK
1 ošetření (25 min): 890 CZK

Achieve remarkable skin improvements such as increased collagen regeneration, smoothing, firming, contour remodeling, and reduction of stretch marks through the application of our advanced radiofrequency technology.

Radiofrequency treatment involves heating the skin to temperatures between 41-43 degrees Celsius, reaching up to 70 degrees Celsius in the subcutaneous tissue. This controlled heating stimulates a process called lipolysis, triggering the breakdown of fat cells. Simultaneously, collagen fibers contract, leading to a significant increase in the production of new collagen. The result is a more toned and youthful appearance, as well as a reduction in the appearance of cellulite.

Our TriPolar RF technology selectively targets both deep and superficial fat layers, elevating the temperature of fat cells. This accelerated metabolism promotes the release of liquid fat from the cells, effectively eliminating harmful substances from the skin. This cleansing and regenerative process occurs within the deep subcutaneous layers.

To maintain the benefits of the treatment, it is recommended to repeat the procedure once a week. The effects remain active for approximately 5-7 days following each session. A comprehensive treatment plan typically consists of 3-8 sessions, ensuring optimal results for body modeling and cellulite reduction.

Radiofrequency – sharpening the body

1 session (45 min): 1090 CZK
1 session (25 min): 890 CZK

LPG Lipomassage CELLU M6

LPG Lipomassage je metoda tvarování postavy bez operace pomocí přístroje Cellu M6 francouzské výroby, který má celosvětový patent a to na kombinaci masáže vakuovou vlnou a pohybujícími se válečky a tím je tento stroj výjimečný a lepší než ostatní. LPG CELLU M6 je absolutní světovou špičkou v odstraňování celulitidy a nadváhy. Zabere tam, kde dieta a cvičení už nepomáhá. Za pouhých 6 sezení dosáhnete zeštíhlení a zpevnění na místech, kde chcete. Lipomasage je příjemná a absolutně bezbolestná metoda tvarování postavy.

Základní dosažitelné efekty :

• Zeštíhlení
• Aktivace metabolismu
• Odstraňování celulitidy (všechny stadia)
• Aktivace fibroblastů, jejímž výsledkem je zesílení růstu podélného kolagenu a elastinu v dermu (škáře)
• Formování postavy
• Urychlení procesu lipolýzy
• Zlepšení mikrocirkulace
• Zlepšení lymfatického toku
• Zesílení okysličování tkání, jejímž výsledkem je zlepšení tonusu kůže a přilehlých tkání

Procedura vhodná jako Pooperační ošetření (otok, fibróza) a Poporodní ošetření (volná, povolená kůže, navrácení původního tvaru postavy)

LPG CELLU M6 je jedinou technikou, kterou je možné uvolnit tuk usazený pod nejsvrchnější vrstvou pokožky, který nelze odstranit ani dietou a cvičením, ani liposukcí. Výsledky můžou být vidět už i po první proceduře (kůže je pevnější, tělo se odvodní), zpočátku se doporučuje docházet na ošetření 2x – 3x týdně alespoň 10 ošetření, poté se doporučuje na udržení 1x za měsíc. Tím, že tuky odejdou z těla přirozenou cestou- lymfatickým systémem, je výsledek trvalý.

1 ošetření (35 min – 1-2 partie): 1190 CZK
1 ošetření (45 min – 3-4 partie): 1390 CZK
1 ošetření (70 min – celé tělo): 1890 CZK

LPG Lipomassage offers a non-surgical method of body shaping utilizing the innovative French-made Cellu M6 device. This device holds a worldwide patent for its unique combination of vacuum wave massage and moving rollers, setting it apart from other machines on the market.

Recognized as a global leader in reducing cellulite and excess weight, the LPG CELLU M6 system effectively targets areas where traditional approaches like diet and exercise may fall short. While maintaining a healthy lifestyle is always fundamental to overall well-being, this method delivers remarkable results when those efforts are insufficient.

With just six sessions, LPG Lipomassage can help you achieve a slim and toned appearance in your desired areas. This body shaping technique is both enjoyable and painless, offering a range of benefits including slimming, boosted metabolism, cellulite elimination at all stages, activation of fibroblasts for increased production of collagen and elastin, shaping of body contours, accelerated lipolysis process, improved microcirculation, enhanced lymphatic flow, and heightened tissue oxygenation. These improvements lead to enhanced skin tone and revitalized adjacent tissues.

Moreover, LPG Lipomassage is suitable for post-operative treatment, aiding in reducing swelling and fibrosis, as well as post-partum treatment, assisting in tightening loose skin and restoring the body’s original figure shape.

What sets LPG CELLU M6 apart is its ability to address fat deposits located beneath the skin’s outermost layer, which are resistant to removal through diet, exercise, or even liposuction. Noticeable results can be observed as early as the first session, with firmer skin and improved body drainage. Initially, a recommended treatment frequency of 2-3 sessions per week for a minimum of ten treatments ensures optimal outcomes. Subsequently, a monthly maintenance session is advised to sustain the results. As the fats naturally leave the body through the lymphatic system, the outcome is permanent.

1 session (35 min – 1-2 part of the body): 1190 CZK
1 session (45 min – 3-4 part of the body): 1390 CZK
1 session (70 min – whole body): 1890 CZK

20% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.